Ympäristö

Pienilläkin valinnoilla ja teoilla voimme vaikuttaa ympäristöön ja sen kuormittamiseen.

Yhdessä alihankkijoiden kanssa olemme kehittäneet tuotantoa jatkuvasti ympäristöystävällisempään suuntaan. Tehostamme energian ja materiaalien käyttöä. Erityisesti laite- ja materiaalihankinnoissa kiinnitämme huomiota niiden ympäristöystävällisyyteen ja kierrätettävyyteen. Sähkönkäytön vähentämiseksi lämmitämme toimitilamme ilmalämpöpumpuilla. Asiakaskontaktit hoidamme puhelimitse ja sähköpostilla välttääksemme turhaa matkustamista.

Työyhteisömme on terveellinen, turvallinen ja viihtyisä. Luotamme toisiimme ja kunnioitamme toisiamme. Kannustamme henkilökuntaamme ja pidämme huolta työntekijöiden osaamisen kehittämisestä.

Paperivalikoimamme koostuu useista paperilaaduista, joiden kuidut ovat peräisin kestävästi hoidetuista, PEFC- tai FSC-sertifioiduista metsistä, tai  jotka on valmistettu kokonaan tai osittain kierrätyskuidusta. Paperin valinta tehdään yhdessä asiakkaan kanssa joko painon suosituksen tai asiakkaan toivomuksen mukaisesti. Kussakin työssä käytettävän paperilaadun päättää lopulta asiakas.

Suomen Uusiokuori toi 100-prosenttisesta uusiopaperista valmistetut kirjekuoret Suomen markkinoille 1980-luvun puolivälissä. Nyt 30 vuotta myöhemmin olemme tuoneet markkinoille maailman ympäristöystävällisimmäksi paperiksi luokitellun uusiopaperin. Tarjoamme myös kaikkien muiden painotuotteiden painamiseen vaihtoehdon, jossa paperina käytetään 100 % uusiopaperia.

Käytäntö

Pyrimme edelleen kehittämään kierrätystä ja energian säästöjä. Vähennämme kestävän kehityksen kannalta haitallisia vaikutuksia ja lisäämme henkilöstön ympäristötietoisuutta, kehitämme kestäviä toimintatapoja ja hoidamme kierrätyksen tehokkaasti.

 

Lue lisää aiheesta maailman ympäristöystävällisin paperi

 

 

orvokit